Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Нормативні документи

 

 

Базовий компонент дошкільної освіти-  https://drive.google.com/file/d/1Cgl8bfCF6C4uu1n-V7U-hI8pkf4fhTQp/view?usp=sharing

 

Гранично допустиме навантаження - https://drive.google.com/file/d/1FjFCGhsix-8VQU2g3Wda8ahu4wE-cgta/view?usp=sharing

 

 

Концепція  патріотичного  виховання-  https://drive.google.com/file/d/1eLPLWw2PC6uuU1m6IFvu7YPlIEhcX4_W/view?usp=sharing

 

Нормативно – правова база організаційного забезпечення методичної роботи

  в  дошкільному навчальному закладі

1.Закон України «Про дошкільну освіту» - Указ Президента України від 01 липня 2011 року № 2628-111.

2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – 1999 р.  

3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні – 2002 р.

4.Закон України «Про охорону дитинства» - від 26.04.2001 р. № 2402 – 111.

5.Програма "Дитина в дошкільні роки"

6.Методичні аспекти реалізації програми "Дитина в дошкільні роки"

7.Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, наказ № 1368 від 25.11.2011

8.Наказ Міністерства освіти і науки від 23.11.2010 року № 1111 «Про впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

9.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» -2010 р.

10.Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення   якості освіти в Україні»  від 20 березня 2008 р. № 244.

11.Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу».

12.Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. № 985 «Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах»

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 р . № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах».

15.Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах - наказ МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 .

16.Наказ МОЗ України, МОН України  від 01 липня 2005 року № 242/329 « Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

17.Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

18.Наказ МОЗ України, МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р. «Про забезпечення медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загально-освітніх навчальних закладах».

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від11.09.2002 р. № 509 « Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання , навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах».

20. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 р. № 1/9 – 483 «Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

21.Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2009 р. № 336 «Про затвердження Плану дій  щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загально-освітніх навчальних закладів на 2009 – 2012 роки».

22.Наказ МОН України від 07 квітня 2005 р. № 204 «Про прийом до першого класу загально – освітніх навчальних закладів».

23. Лист МОН України від 17 серпня 2005 р. №1/9- 431»Про організацію короткотривалого дітей в дошкільних навчальних закладах».

24. Наказ МОН України від 07 листопада 2000 р. №522 «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

25.Наказ МОН України від 30 січня 1998 р.№ 32. «Інструкція про ділову документацію  в дошкільних закладах».

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р .№1243 «Про невідкладні питання дошкільних та інтернат них закладів.»Про затвердження і встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах».

27.Наказ Міністерства освіти і науки України № 1070 від 09.11.2010 р. «Про затвердження типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу».

28. Інструктивно – методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9 – 482 від 20.06.2011 р. « Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011 – 2012 навчальному році».

29.Лист МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9 – 369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».

28.Лист Міністерства Освіти і науки України від 13.05.2010 р. № 1/9 – 316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів».

30.Лист МОН України від 15.12.2008 р.№ 1/9 – 804 «Про функціонування дошкільних навчальних (груп) компенсуючого типу».

31.Лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

32.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  № 1/9 – 634 від 19.08.2011 р. «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».

32.Лист МОН України від 16.03.2009 р. № 1/9 – 165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів».

33. Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 р.

«Типове положення про атестацію педагогічних працівників».

33.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  №1473 від 20 грудня 2011 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» .

34.Наказ МОН України № 658 від 16.08.2004р. «Про внесення змін до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів».

35.Лист МОН України №1/9 – 711 від 17.11.2007 р. «Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах».

36.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1368 від 25.11.2011р. «Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу».

Основні інформаційні джерела

Фахова періодика

«Дошкільне виховання»;

«Палітра педагога»;

«Практика управління закладом освіти»;

«Практика управління дошкільним закладом»;

«Вихователь-методист дошкільного закладу»;

«Дошкілля»;

«Бібліотечка вихователя дитячого садка»;

«Джміль»;

«Шаблони документів закладів освіти» - диск.

«Дитячий садок»;

«Психолог дошкілля»;

«Розкажіть онуку».