Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Робота з обдарованими

Програма роботи з обдарованими дітьми  Грузьківського НВК

на 2013-2018 роки

В.М.Чебановська

Анотація

У Програмі представлені основні теоретико – практичні засади організації роботи з обдарованими та здібними дітьми в закладі та заходи по забезпеченню розвитку системи роботи з обдарованою молоддю.

Для керівників навчальних закладів, заступників директора школи.

 

I. Вступ

1. Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдаровувань людей, які проявляються ще в дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма розвитку системи роботи з обдарованою учнівською молоддю розроблена з метою створення в Грузьківському НВК сприятливих умов пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку творчого потенціалу інтелектуально здібних та обдарованих учнів.

ІІ. Мета програми

2.1. Удосконалення та розвиток системи пошуку, підтримки обдарованих учнів з метою забезпечення умов становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку суспільства і держави.

2.2. Забезпечення координації дій школи, сім’ї, відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації, Департаменту освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації, ВНЗ у створенні оптимальних умов для виявлення, розвитку та реалізації задумів учнівської молоді.

ІІІ. Завдання програми

3.1. Підвищення ефективності науково-методичного супроводу роботи зі здібною та обдарованою учнівською молоддю.

3.2. Визначення основних напрямів упровадження інноваційних методів роботи із здібними, талановитими та обдарованими учнями.

3.3. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її вчителів.

3.4. Забезпечення скоординованої діяльності Грузьківського НВК , відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації, Департаменту освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації , інших організацій з розвитку обдарованої молоді.

3.5. Виявлення, підтримка та розвиток здібних та обдарованих дітей.

IV. Умови реалізації програми

Умови реалізації «Програми розвитку системи роботи з обдарованою молоддю в Грузьківському НВК» на 2013-2018 роки забезпечується:

4.1. Вчителями-предметниками:

 виявлення здібних та обдарованих учнів;

 забезпечення психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів;

 залучення до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-творчих конференціях, в МАН тощо;

 розробка та впровадження методичних матеріалів щодо організації роботи з обдарованими дітьми;

  узагальнення матеріалів з досвіду роботи;

 індивідуальна робота з обдарованими учнями;

пошук та впровадження інноваційних технологій в процес навчання;

пошуково - дослідницька діяльність учнів;

 підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, інших інтелектуальних змагань.

4.2. Адміністрацією Грузьківського НВК:

 організація педагогічного процесу з наявними умовами для розвитку здібних та обдарованих учнів;

 визначення варіативної частини робочого навчального плану відповідно до потреб розвитку учнівських обдарувань;

 розробка конкретних організаційних та методичних рекомендацій;

 підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних працювати з обдарованими та здібними учнями;

 вивчення педагогічної майстерності вчителів та підвищення їхнього загальнокультурного та професійного рівня;

участь обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях, конкурсах-оглядах творчих і дослідницьких учнівських робіт, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей.

4.3. Методичною радою:

 проведення семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;

 упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій навчання і виховання;

 організація презентації ефективного педагогічного досвіду вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей.

4.4. Психологом школи:

 корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку;

 робота з вчителями щодо урахування результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.

V. Очікувані результати

5.1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

5.2. Створення дієвої системи щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

5.3. Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованій молоді.

5.4. Стимулювання обдарованої молоді та педагогічних працівників, які працюють зі здібними та обдарованими учнями .

5.5. Консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, ВНЗ закладів, установ у роботі зі здібною та обдарованою учнівською молоддю.

                                             Література

1.Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина .- 2000.-№5.- С.8-13.

2.Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. – Харків, 2005. – 85 с.

3.Система роботи з обдарованими дітьми // Завуч. -2012.- №7. – С.7-9.

4.Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями  // Обдарована дитина. – 2001. - №7. – С.4-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Заходи по забезпеченню розвитку системи роботи з обдарованою молоддю

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Підвищення інформаційного та науково-методичного рівня вчителів

1.

Виявлення, вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів щодо організації роботи з обдарованими учнями в урочний та позаурочний час

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, вчителі -предметники

2.

Проведення семінарів, майстер-класів для вчителів з питань використання ефективних форм, методів та технологій навчання і розвитку обдарованої молоді

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР,

3.

Розробка методичних, дидактичних матеріалів, рекомендацій щодо роботи з обдарованою молоддю

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, вчителі -предметники

4.

Проведення педагогічних читань, тренінгів з питань роботи з обдарованою молоддю

2017 р.

Директор, заступник директора з НВР, вчителі-предметники

5.

Співпраця з вищими навчальними закладами, науково - методичними установами з питань науки, методики роботи з обдарованими дітьми

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР

6.

Розгляд інноваційних методів роботи з обдарованими учнями на засіданні методичної ради, круглих столах

2013-2018 р.р.

Директор, заступники директора з НВР і ВР

7.

Забезпечення умов підвищення фахового рівня педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми

2013-2018 р.р.

Директор, заступники директора з НВР і ВР

8.

Постійне поповнення банку рекомендованої літератури з питань роботи з обдарованими дітьми

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, бібліотекар

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку

1.

Проведення психодіагностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих учнів у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, соціальна, креативна)

2013-2018 р.р.

Практичний психолог

2.

Щорічне оновлення шкільного банку «Обдарованість»

2013-2018 р.р.

Практичний психолог

3.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчання та розвитку обдарованих дітей

2013-2018 р.р.

Практичний психолог

4.

Включення в тексти контрольних робіт завдань проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР

5.

Забезпечення умов участі обдарованих учнів у II (районному), III (обласному) етапах учнівських предметних конкурсах, турнірах, інших інтелектуальних та спортивних змаганнях

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР

6.

Організація учнівських шкільних інтелектуальних конкурсів, турнірів, спортивних змагань

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР, вчителі-предметники

7.

Проведення моніторингу результативності участі учнів школи у II (районному,), III (обласному) етапах учнівських предметних олімпіадах, турнірах, інших інтелектуальних та спортивних змаганнях

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, вчителі-предметники

8.

Забезпечення умов участі молодших школярів у конкурсах

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів

9.

Підтримка та розвиток співпраці з ВНЗ, профільними організаціями та установами, спрямована на пошук, навчання та розвиток обдарованих учнів.

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР

10

Проведення консультацій для учнів, вчителів та батьків з проблем виявлення та розвитку здібних та обдарованих дітей

2013-2018 р.р.

Практичний психолог

11

Створення щорічної шкільної збірки дослідницьких робіт, проектів учнів

з 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР, вчителі -предметники

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їхніх педагогів

1.

Організація відпочинку та оздоровлення обдарованих учнів у таборах відпочинку

2013-2018р.р.

Директор, заступник директора з ВР, класні керівники

3.

Забезпечення умов участі обдарованих учнів в урочистих зустрічах голови КРДА з переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, всеукраїнських турнірів.

2013-2018 р.р.

Директор, заступник директора з НВР, класні керівники

4.

Популяризувати здобутки обдарованих учнів на сайті школи, батьківських зборах, засіданнях шкільного парламенту дітей.

2013-2018 р.р.

Заступник директора з НВР, класні керівники