Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Сторінка для вчителів

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBWHpoSk1Lb0JVUm8/view?usp=sharing-"Сімейне виховання"

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBWHpoSk1Lb0JVUm8/view?usp=sharing- "Вікові проблеми підлітків"

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBR2h1TkQyWW5yWGM/view?usp=sharing - "Без примусу та покарань"

Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту.

Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині.

Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... (А. Дістєрвег)


Часто ми чуємо фразу: «Діти - наше майбутнє». Але замислімося, від кого залежить майбутнє наших дітей? ...


Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю.Отже сучасний учитель – це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ, вихователь.

Треба зазначити, що в освітньому процесі дуже важливі такі чинники:

- особистісні якості самого педагога;

- професійна компетентність вчителя, в тому числі володіння педагогічною технологією;

- корпоративна культура, що склалася в даному навчальному закладі,

- культура взаємодії з соціумом: родиною, громадськістю, владою.
Risunok Ruchka 30 10 2012.jpg


Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасний учитель повинен вміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей, а це - міміка, жести, ритміка, пози, голос, лексика вчителя. Тому вчитель задає спрямованість у вихованні учнів усім своїм способом життя.

Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, класні керівники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю. Як говорив А. Дістєрвег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками».

Отже, сучасний учитель - це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним.

Тож, шановні вчителі, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави.

 

Кодекс правил для вчителя, вихователя Педагог повинен: 1. Виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення. 2. Своїм особистим прикладом виховувати сумлінність, дисциплінованість. 3. Сприяти розвитку здібностей школярів. 4. Настановленням та особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі (правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти т а інших доброчинностей); до батьків; жінки; культурно-національних, духовних, історичних цінностей України. 5. Дбайливо ставитися до навколишнього середовища. 6. Готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, національними, релігійними групами. 7. Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати права учнів. 8. Поважати особистість учня, його гідність. 9. Захищати дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насилля. 10.Об’єктивно ставитись до всіх учнів. 11.Уважно обмірковувати рішення, що приймаються щодо учнів. Аби не допустити помилок. 12.Бути вимогливими до учнів, мати стійкий професійний авторитет. 13.Бути впевненим у собі і правильності своєї поведінки. 14.Виконувати дані учням обіцянки. 15.Бути тактовним у ставленні до інших людей. 16.Поважати та розвивати традиції школи. 17.Бути вдячним за допомогу. 18.Бути вимогливим не лише до учнів, але й до себе. 19.Постійно підвищувати свою педагогічну майстерність. 20.Систематично знайомитись з педагогічними інноваціями та впроваджувати їх у життя. 21.Бути доброзичливим до учнів, колег інших людей. 22.Пам’ятати, що нема і не може бути абстракційного учня. 23.Сприяти розвитку пізнавального інтересу. 24.Сприяти. Щоб в учнів розвинулось захоплення навчанням та працею. 25.Вчити учнів не боятися труднощів, а долати їх. 26.Оберігати чистоту душевних поривань учнів. 27.Виховувати колектив так, щоб учні не відчували самотності. 28.Вчити своїх вихованців виховувати самих себе. 29.Розвивати здатність мислити, розмовляти. Діяти, щоб учень міг знайти своє місце в цьому світі, самореалізуватися.