Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Національно - патріотичне виховання

 

 

План заходів

з патріотичного виховання

 (дошкільний підрозділ)

 

  № з/п

 

 

                                     Заходи

 

Термін виконання

 

  Відповідальний

1

 

 Поповнення  на сайті ДНЗ рубрики «Патріотичне виховання»

 

 

Вересень -травень

2018-2019 н.р.

 

 

ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 Спортивні змагання  «Козацькі забави»

 

Листопад  2018р.

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Продовжувати облаштування навчально-розвивального  осередку  з патріотичного виховання

 

 

До травня 2019р.

 

ЗДНВР

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 Тематичні екскурсії дітей до історичних об’єктів

 

 

Вересень-травень

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 Екскурсії до  Музею  Бойової Слави  (НВК)

 

Лютий- квітень травень 2019р.

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 Розвага з мовленнєвого розвитку «Мова калинова»

 

 

Лютий 2019р.

 

Муз.керівник,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 Тематичний тиждень «Герої твої, Україно!»

 

Травень 2019р.

 

ЗДНВР, муз.керівник,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 Оформити  фотовиставку  «Ми діти твої, Україно!»

 

 

Червень 2019 р.

 

ЗДНВР,вихователі

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 Родинний творчий  захід  «Моя Україна»

 

Травень 2019

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 Тематичний  тиждень до Дня Незалежності України

 

 

Серпень 2019

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 Конкурс малюнків на асфальті «Моє рідне Грузьке!»

 

 

 

Серпень 2019

 

ЗДНВР, вихователі

12

 

 

Бесіди з питань патріотичного виховання      

 

 

Щомісяця  

 

Вихователі

 

 

"Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо."
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

           Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм.
Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції»

(В.О. Сухомлинський)

       Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

          Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

             Патріотизм, як моральна якість, має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Основними напрямами патріотичного виховання у нашому ДНЗ є:

— формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;

— краєзнавство;

— ознайомлення з явищами суспільного життя;

— формування знань про історію держави, державні символи;

— ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

— формування знань про людство.

 

          Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ.

            Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах.

         Моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить життя у рідній країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств, і в розвитку меценатства тощо. Щодо цього педагоги використовують  приклади з історії і з сучасного життя країни. Доцільним у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку є використання творів художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення України, життя дітей і дорослих.

Методи  і форми організації патріотичного виховання:

- екскурсії вулицями рідного села, до історичних пам'яток, визначних місць; -розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; -розгляд ілюстративних матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури;

-запрошення членів родин у дитячий садок;

-спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, свято бабусь тощо);

-зустрічі з батьками за межами дошкільного закладу, за місцем роботи та ін.

            Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

      Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.).Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли (вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників. У дошкільному віці діти залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії.

        Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу.У Концепції дошкільного виховання в Україні (1993) зазначено, що провідними засадами діяльності сучасного національного дошкільного закладу мають бути національна психологія, культура та історія, а також загальнолюдські духовні надбання. Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення етнізації — природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів дошкільників. Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ.