Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Навчальний процес

 

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBd0JTX2pjdmdpLWM/view?usp=sharing

 

 

            Сучасний навчальний заклад покликаний не тільки задовольнити запити суспільства, але й дивитися на крок уперед. Серед важливих соціальних завдань, які стоять сьогодні перед освітою, є турбота про здоров’я, виховання та розвиток учнів. Школа, як соціальне середовище, де діти перебувають значний час у закладі, іноді створює для них психологічні труднощі. Специфіка сучасного навчального процесу зумовлена виникненням інформаційного буму, тижневим перенавантаженням, емоційністю та іншими факторами.

    «Допоможемо дітям стати щасливими» — таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив Грузьківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кровоградської районної державної адміністрації.

    У нашому закладі  створено здоровий освітній простір, у якому учні, вчителі, батьки займають чітку громадянську позицію щодо виконання державних і національних програм, спрямованих на утвердження здорового способу життя.  

        В. О. Сухомлинський  говорив :  «Дати дітям радість праці , радість успіху у навчанні , збудити  в їхніх серцях почуття гордості,  власної гідності – це перша заповідь виховання . У наших школах не повинно бути нещасливих дітей , душу яких гнітить думка про те, що вони ні на що не здібні . Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини , які породжують енергію для переборення труднощів , бажання вчитися». Ці слова видатного педагога стали ключовими у діяльності педагогічного колективу.

      Головний стратегічний напрям  розвитку  нашого закладу лежить  в площині  вирішення проблем розвитку  особистості учня та вчителя,  технологізації цього процесу.  Принципи демократизації та гуманізації  дають змогу вчителеві  шукати власних шляхів розв’язання  навчально – виховних завдань. Ситуація  успіху направлена на те, щоб учень із пасивного об’єкта став суб’єктом,  творцем навчальної діяльності. Переживши почуття успіху, учень захоче його повторити. Тоді він почне  самостійно шукати шляхи досягнення кращих результатів  у навчанні та в позакласній діяльності. Це дасть йому впевненість у власних силах, позитивно вплине на взаємини з оточуючими. Таким чином, сформується стійка потреба у самоосвіті та в саморозвитку.

 Ситуація успіху стає дієвим засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, коли вона створюється на всіх етапах навчального процесу та в позаурочній роботі.

       Мета  діяльності педагогічного колективу - створити ситуацію успіху для розвитку кожної дитини , дати можливість їй відчути радість усвідомлення  своїх  здібностей ,  віри у власні сили.

      Технологія “Створення ситуації успіху” виробляє  найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з труднощами . Ця технологія розв’язує багато проблем щодо агресивності дитини, неслухняності як постійної риси характеру , ізольованості в групі, лінощів. Щасливою може стати лише фізично, психологічно, морально та духовно здорова дитина. Тому ми вирішили, що наш заклад має стати Школою сприяння здоров΄ю.

       З 2013 року втілюємо в життя шкільну комплексну програму «Здоров΄я через освіту». Наш навчально-виховний комплекс є опорним з питань формування здорового способу життя. Головна проблема - «Психолого-педагогічні умови впровадження здоров'язбережувальних технологій, комплексної програми валеологічних знань  шляхом тісної  взаємодії в системі «учні – батьки - вчителі».

     Що таке «здорова» школа? Це така установа, в якій праця й навчання радісні, в якій немає фізичного та психічного насильства, в якій виключається варварське вторгнення в життя особистості. Це дім, де життя організоване природовідповідно, за принципами співіснування та співробітництва. Це місце, де людина не відчуває себе неповноцінною, самотньою та покинутою, а, навпаки, почувається впевненою та щасливою.          

    У навчально-виховному процесі використовуємо здоров’язбережувальні технології,  які  створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці  у закладі,  вирішують завдання раціональної організації виховного процесу з урахуванням вікових,  індивідуальних особливостей та гігієнічних норм.

    Урок –  основна структурна одиниця навчального процесу. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Все це досягається різноманітними формами інтерактивної роботи з використанням  інноваційних технологій.

     Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я.

      Реалізація фізичної складової здійснюється через ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);  контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо; використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії; виконання дихальних вправ; виконання  гімнастики для очей; навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики захворювань; знання свого особистого рівня здоров’я; навчання щодо дотримання режиму дня, харчування, праці, відпочинку; навчання культурі споживання їжі.

       Реалізація соціальної складової здійснюється через  формування в учнів позитивної мотивації до навчання шляхом створення ситуації успіху; створення умов для самовираження ; заохочування ініціативи учнів; розвиток інтуїції, творчої уяви ; зосередження  уваги на якості мовлення; демонстрацію  правильного мовлення; використання на уроках засобів  диференційованого , проблемного , діалогового та рефлексивного навчання, колективної розумової діяльності ;  використання зв’язків   з іншими предметами; підбір дидактичного матеріалу, різнорівневих домашніх завдань;  здійснення взаємоконтролю; навчання дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях, їдальні, у транспорті; навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій ; навчання гуманному ставленню до людей.

         Реалізація психічної складової здійснюється через створення сприятливого психологічного клімату на уроці  та поза уроком; дотримання позитивного мислення; демонстрацію ненасильницьких засобів навчання; навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями; здійснення самооцінки, самоконтролю; здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо; навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я; навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях; навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу, педагогами; музикотерапію; кольоротерапію.  

         Реалізація духовної складової здійснюється через навчання доброзичливому ставленню до людей; навчання відповідальності за власні дії та вчинки; вироблення навичок самообслуговування; навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя; навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, літературі; навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати прояви зла в собі;  навчання усвідомленню життєвих цінностей.

   У  рамках шкільної програми розвитку «Здоров'я через освіту» заснована система формування валеологічної освіти. Створена валеологічна служба. Керівник – учитель біології Бондарчук Оксана Михайлівна.  Мета валеологічної служби – впровадження  здоров’язбережувальних технологій, виховання орієнтації на здоровий спосіб життя, надання педагогічним працівникам методичної допомоги у використанні здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі.     

     Учителями розроблено методичні рекомендації  з питань упровадження здоров’язбережувальних технологій.  Підготовлено пам΄ятки для учнів та для батьків  щодо  формуванню культури здоров’я: «Формування життєвих навичок – шлях до здорового способу життя», «Сім правил здорового способу життя». Випущено брошуру «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально – виховний процес». Розроблено  методичний посібник для  молодих педагогів «Здоров΄я – це , коли кожен день найкращий».

    Ми розгорнули кропітку  профілактичну роботу з батьками щодо сприяння здоровому  способу життя. Лекції, тематичні зустрічі формують у  батьків реальні уявлення про  шкідливі звички, озброють їх психолого-педагогічними знаннями про дитячі проблеми і про те, як їх подолати в умовах виховання.    Членами валеологічної служби  організовано  роботу батьківського лекторію «Здорова родина – здорова дитина», підготовлено  мультимедійну презентацію «Життя дається тільки раз» про проблеми підлітків та батьків щодо шкідливих звичок. Розроблена та втілюється в життя програма співпраці з батьками «Родина».

    У режимі навчального дня проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи. Це ранкові відеозарядки під музичний супровід,  фізкультхвилинки, зорові вправи на уроках, музична релаксація на перервах,  ігри та розваги  під час великих   перерв.

          З метою прищеплення учням норм здорового способу життя, пропаганди медичних знань класні керівники та медична  сестра проводять бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків.  Проводиться профілактична робота з питань запобігання інфекційним захворюванням, а також з питань запобігання насильству – фізичному та психологічному.

           Для  фізичного загартування учнів, зміцнення їх здоров’я  в НВК ведеться  роз’яснювальна  робота  про роль фізичної культури та спорту в житті людини.

 Активізовано діяльність спортивних секцій,  учні НВК беруть участь у міжшкільних та районних  змаганнях   з різних видів спорту.

За окремим планом проводиться робота клубу   «За здоровий спосіб життя», головна мета якого   - формування в учнів свідомого ставлення до здорового способу життя, виховання відповідальності за власне здоров’я. Тематика занять клубу різноманітна: «Шкідливі звички – шлях у безодню», «Що ми знаємо про туберкульоз»,  «Молодь - проти ВІЛ/СНІДу»,  «Здорове харчування – свідомий вибір кожної людини», «Хімія у харчовій промисловості».  Заняття клубу проводяться у  формі годин спілкування, усного журналу, презентацій, круглого столу та дискусій.

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBd0JTX2pjdmdpLWM/view?usp=sharing

     Формування навичок здорового способу життя у дітей розпочинається  із дошкільного віку. У нашому закладі організовано тісну взаємодію дошкільної ланки з початковою з усіх питань навчання, виховання та розвитку дітей, у тому числі  і з питань  формування культури здоров΄я. Заступник директора з навчально-виховної роботи  у дошкільному підрозділі Кириченко Алла Миколаївна систематизувала методичні матеріали на допомогу молодим вихователям з питань упровадження здоров΄язбережувальних  технологій.

    На виконання шкільної комплексної Програми «Здоров’я через освіту» у дошкільному підрозділі постійно використовуються  здоров’язбережувальні заходи: недопускання статичності при проведенні занять; ранкова гімнастика; гімнастика після денного сну; фізкультхвилинки, фізкультпаузи в ході проведення занять; заняття з фізичного розвитку за розпорядком; гурткова робота; корекція постави та плоскостопості;  ритмічна гімнастика; дихальна гімнастика; масаж; ароматерапія;  релаксація;  музикотерапія; сміхотерапія; пальчикова гімнастика; кольоротерапія; фізкультурні свята; фізкультурні розваги; корекційно-відновлювальна робота; рухливі ігри, загартувальні процедури;  розвиток валеологічних умінь, навичок і потреб;  виховання потреби в здоровому способі життя; гендерна ідентифікація та диференціація; створення безпечних умов для фізичного розвитку; виховання у дітей свідомого сприйняття правил безпечної поведінки; медико-педагогічний контроль; оформлення розвивального середовища в групах, спортивній залі, на подвір’ї; сезонні забави та ін.

     Сьогодення потребує змін в освіті щодо збереження життя і здоров’я дітей. Ми сподіваємось, що при відповідальному підході до даної проблеми

кожен  навчальний заклад   стане школою, що сприяє здоров’ю  дитини – фізичному, психологічному та духовному. Адже нема більшого щастя для батьків, учителів, суспільства, держави, як здорові діти.